Address : B-607, Ssangyong IT-Twin Tower, 531, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel : 82-31-742-7091 l Fax : 82-31-742-7093 l E-mail : yskim@ezdome.net